Nota Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta pàgina web es propietat d'INNOVARTIUM SCP. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'us.

1.Titularitat de la pàgina web.

El nom de domini www.cronosports.com està registrat a favor de INNOVARTIUM SCP, amb CIF J66031394 i domicili social al Carrer Telers nº 5 passadís B, 08221 de Terrassa. Telèfon de contacte +34 93.242.55.94 i adreça de correu electrònic: contacte@cronosports.com.

2.Propietat intel·lectual del web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, son propietat exclusiva d'INNOVARTIUM SCP, i es a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Igualment, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa d'INNOVARTIUM SCP. D'igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3.Contingut del web i enllaços.

INNOVARTIUM SCP no es responsabilitza del mal us que es puguin fer dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. INNOVARTIUM SCP tampoc assumeix cap responsabilitat per l'informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir via els enllaços d'aquesta pàgina web. La presencia d'aquests enllaços tenen finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En el cas de que INNOVARTIUM SCP tingués coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços es il·lícita, constitutiva de delicte o que poden lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligencia necessària para suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent a la major brevetat possible.

4.Intercanvi o difusió d'informació.

INNOVARTIUM SCP declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors d'edat puguin fer d'ella en cas de que els continguts a que tenen accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5.Actualizació i modificació de la pàgina web.

INNOVARTIUM SCP es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar l'informació que conté la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

6.Indicacions sobre aspectes tècnics.

INNOVARTIUM SCP no assumeix cap responsabilitat derivada dels problemes tècnics, o fallades en els equips informàtics que es puguin produir durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des d'INNOVARTIUM SCP no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers dels usuaris d'aquest web o pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin produir per aquests motius. Igualment, no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin afectar a l'úsuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan aquesta procedeix d'altres fonts.

7. Tractament de dades de l'úsuari.

En compliment de la Llei Orgànica, 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides als formularis de recollida de dades pasaran a formar part d'un fitxer de dades de caràcter personal titularitat d'INNOVARTIUM SCP, amb la finalitat de portar a terme diferents operacions de màrqueting, estudis estadístics i de mercat i fidelització dels nostres clients, així com l'enviament de publicitat i prospecció comercial de nous productes, ofertes i promocions d'equipaments esportius i esdeveniments relacionats. L'usuari autoritza a INNOVARTIUM SCP a l'enviament puntual d'informació que pot ser de l'interés de l'usuari, com ara informació de curses, actes i esdeveniments que s'organitzin. INNOVARTIUM SCP no cedirà ni gratuitament ni de manera remunerada les dades que obrin en els seu poder a tercers.

Igualment, quan l'úsuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic d'atenció al client de la pàgina web, está autoritzant expressament a INNOVARTIUM SCP al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de servei.

INNOVARTIUM SCP ha adoptat les mesures tècniques necessàries per aconseguir el nivell mig de seguretat requerit a la seva pàgina web, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del que es possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a INNOVARTIUM SCP Responsable del fitxer, Carrer Telers nº 5 passadís B, 08221 de Terrassa. També podrà exercir els seus drets per correu electrònic: contacte@cronosports.com

Per tal de que l'informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, a la menor brevetat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

S'entén que l'úsuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó d'"ENVIAR" que es troba als formularis de recollida de dades o si envia un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Us de cookies. Aquest pàgina web pot utilitzar cookies. l'úsuari te la possibilitat d'impedir la generació de cookies marcant la corresponent opció de menú al seu programa de navegació, encara que si opta per desactivar l'ús de les cookies, es possible que es vegi afectat el funcionament d'aquesta pàgina web.

8.Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web son conscients de tot el que s'ha manifestat anteriorment i ho accepten voluntàriament.