Cursa de la Dona 2018

Dades Personals

Cal portar una autorització signada pel pare/mare/tutor legal el dia de la Cursa.

La participació en aquesta Cursa es exclusiva per a dones

Dades Contacte

Dades Esportives

Confirmar

Codi descompte no aplicable.

El formulari està correctament omplert si tots els passos anteriors tenen una marca verda.

'